imageimage

Thông báo thực hiện quyền AAA, HPS, TCL

Kính gửi: Quý khách hàng

 

Phòng DVCK – Công ty CP Chứng khoán Rồng Việt xin thông báo đã thực hiện phân bổ cổ tức vào tài khoản nhà đầu tư ngày 18/12/2012, chi tiết như sau:

 

Stt

Tên quyền

Mã CK  

Ngày đăng ký cuối cùng  

Tỉ lệ

1

Cổ phiếu mua phát hành thêm

AAA

05/09/2012

100%

2

Cổ tức tiền mặt

HPS

28/11/2012

7%

3

Cổ tức tiền mặt

TCL

04/12/2012

18%

 

Kính chúc Quý khách hàng đầu tư thành công.

Trân trọng.  

 

image 18 image 0