imageimage

Thông báo thực hiện quyền ABT, NBP, SMA

Kính gửi: Quý khách hàng

 

Phòng DVCK – Công ty CP Chứng khoán Rồng Việt xin thông báo đã thực hiện phân bổ cổ tức vào tài khoản nhà đầu tư ngày 20/08/2012, chi tiết như sau:

 

Stt

Tên quyền

Mã CK

Ngày đăng ký cuối cùng

Tỉ lệ

1

Cổ tức tiền mặt

ABT  

03/08/2012

30%

2

Cổ tức tiền mặt

NBP

27/07/2012

13%

3

Cổ tức tiền mặt

SMA

27/07/2012

1,25%

 

Kính chúc Quý khách hàng đầu tư thành công.

Trân trọng.

image 21 image 0