imageimage

Thông báo thực hiện quyền ACB, BSC, CLW, HRC, SGH, VNR

  Kính gửi: Quý khách hàng

 

Phòng DVCK – Công ty CP Chứng khoán Rồng Việt xin thông báo đã thực hiện phân bổ quyền vào tài khoản nhà đầu tư ngày 04/06/2013, chi tiết như sau:

 

Stt

Tên quyền

Mã CK

Ngày đăng ký cuối cùng  

Tỉ lệ

1

Cổ tức tiền mặt

ACB

21/05/2013

6.85%

2

Cổ tức tiền mặt

BSC

22/05/2013

3%

3

Cổ tức tiền mặt

CLW

17/05/2013

13.5%

4

Cổ tức tiền mặt

HRC

22/05/2013

15%

5

Cổ tức tiền mặt

SGH

11/04/2013

10%

6

Cổ tức tiền mặt

VNR

04/04/2013

8%

 

Kính chúc Quý khách hàng đầu tư thành công.

Trân trọng.  

 

 

 

 

 

image 49 image 0