imageimage

Thông báo thực hiện quyền ACC, CKV, EIB, GIL, HBC, HCT, IJC, IMP, MAS, NST, PLC, PVE, TTG, V12, VNM

Kính gửi: Quý khách hàng

 

Phòng DVCK – Công ty CP Chứng khoán Rồng Việt xin thông báo đã thực hiện phân bổ cổ tức vào tài khoản nhà đầu tư ngày 28/06/2013, chi tiết như sau:

 

Stt

Tên quyền

Mã CK

Ngày đăng ký cuối cùng  

Tỉ lệ

1

Cổ tức tiền mặt

ACC

11/06/2013

40%

2

Cổ tức tiền mặt

CKV

13/06/2013

10%

3

Cổ tức tiền mặt

EIB

17/06/2013

5.5%

4

Cổ tức tiền mặt

GIL

30/05/2013

10%

5

Cổ tức tiền mặt

HBC

18/06/2013

10%

6

Cổ tức tiền mặt

HCT

03/05/2013

5%

7

Cổ tức tiền mặt

IJC

11/06/2013

6%

8

Cổ tức tiền mặt

IMP

07/06/2013

10%

9

Cổ tức tiền mặt

MAS

12/06/2013

5%

10

Cổ tức tiền mặt

NST

09/05/2013

10%

11

Cổ tức tiền mặt

PLC

14/06/2013

7%

12

Cổ tức tiền mặt

PVE

28/05/2013

5%

13

Cổ tức tiền mặt

TTG

31/05/2013

7%

14

Cổ tức tiền mặt

V12

28/05/2013

12%

15

Cổ tức tiền mặt

VNM

18/06/2013

18%

 

Kính chúc Quý khách hàng đầu tư thành công.

Trân trọng.  

 

 

 

 

 

 

image 59 image 0