imageimage

Thông báo thực hiện quyền ACL

Kính gửi: Quý khách hàng

 

Phòng DVCK – Công ty CP Chứng khoán Rồng Việt xin thông báo đã thực hiện phân bổ cổ tức vào tài khoản nhà đầu tư ngày 08/04/2013, chi tiết như sau:

 

Stt

Tên quyền

Mã CK

Ngày đăng ký cuối cùng  

Tỉ lệ

1

Cổ tức tiền mặt

ACL

19/03/2013

4,5%

 

Kính chúc Quý khách hàng đầu tư thành công.

Trân trọng.

 

 

image 18 image 0