imageimage

Thông báo thực hiện quyền ADC

 Kính gửi: Quý khách hàng

 

Phòng DVCK – Công ty CP Chứng khoán Rồng Việt xin thông báo đã thực hiện phân bổ cổ tức vào tài khoản nhà đầu tư ngày 18/03/2013, chi tiết như sau:

 

Stt

Tên quyền

Mã CK

Ngày đăng ký cuối cùng  

Tỉ lệ

1

Cổ tức tiền mặt

 ADC

27/02/2013

10%

 

Kính chúc Quý khách hàng đầu tư thành công.

Trân trọng.  

 

image 28 image 0