imageimage

Thông báo thực hiện quyền ADP, CII, SNG

Kính gửi: Quý khách hàng

 

Phòng DVCK – Công ty CP Chứng khoán Rồng Việt xin thông báo đã thực hiện phân bổ cổ tức vào tài khoản nhà đầu tư ngày 19/12/2012, chi tiết như sau:

 

Stt

Tên quyền

Mã CK

Ngày đăng ký cuối cùng

Tỉ lệ

1

Cổ tức tiền mặt

ADP

04/12/2012

5%

2

Cổ tức tiền mặt

CII

16/11/2012

8%

3

Cổ tức tiền mặt

SNG

22/11/2012

20%

 

Kính chúc Quý khách hàng đầu tư thành công.

Trân trọng.  

 

image 40 image 0