imageimage

Thông báo thực hiện quyền ADP, CSM, HVG

Kính gửi: Quý khách hàng

 

Phòng DVCK – Công ty CP Chứng khoán Rồng Việt xin thông báo đã thực hiện phân bổ cổ tức vào tài khoản nhà đầu tư ngày 12/10/2012, chi tiết như sau:

 

Stt

Tên quyền

Mã CK

Ngày đăng ký cuối cùng

Tỉ lệ

Ngày được giao dịch

1

Cổ phiếu thưởng

HVG

31/08/2012

20%

16/10/2012

2

Cổ tức tiền quy đổi cổ phiếu lẻ

CSM

19/09/2012

12%

 

3

Cổ tức tiền mặt

ADP

28/09/2012

4%

 

 

Kính chúc Quý khách hàng đầu tư thành công.

Trân trọng.   

image 23 image 0