imageimage

Thông báo thực hiện quyền ADP, DAE, DHG, HSG, L18, LHC, NHC, SAV, VCC

Kính gửi: Quý khách hàng

 

Phòng DVCK – Công ty CP Chứng khoán Rồng Việt xin thông báo đã thực hiện phân bổ cổ tức vào tài khoản nhà đầu tư ngày 18/04/2013, chi tiết như sau:

 

Stt

Tên quyền

Mã CK

Ngày đăng ký cuối cùng  

Tỉ lệ

1

Cổ tức tiền mặt

ADP

29/03/2013

6%

2

Cổ tức tiền mặt

DAE

25/03/2013

6%

3

Cổ tức tiền mặt

DHG

04/04/2013

10%

4

Cổ tức tiền mặt

HSG

20/03/2013

10%

5

Cổ tức tiền mặt

L18

22/02/2013

5.5%

6

Cổ tức tiền mặt

LHC

29/03/2013

25%

7

Cổ tức tiền mặt

NHC

04/04/2013

14%

8

Cổ tức tiền mặt

SAV

04/04/2013

7.5%

9

Cổ tức tiền mặt

VCC

03/04/2013

18%

 

Kính chúc Quý khách hàng đầu tư thành công.

Trân trọng.  

 

 

 

image 45 image 0