imageimage

Thông báo thực hiện quyền ALT, KDC

Kính gửi: Quý khách hàng

 

Phòng DVCK – Công ty CP Chứng khoán Rồng Việt xin thông báo đã thực hiện phân bổ cổ tức vào tài khoản nhà đầu tư ngày 19/10/2012, chi tiết như sau:

 

Stt

Tên quyền   

Mã CK

Ngày đăng ký cuối cùng

Tỉ lệ

Ngày được giao dịch

1

Cổ phiếu thưởng

KDC

31/08/2012

20%

-

2

Cổ tức tiền mặt

ALT

20/09/2012

6%

 

 

Kính chúc Quý khách hàng đầu tư thành công.

Trân trọng.  

image 32 image 0