imageimage

Thông báo thực hiện quyền APC, DPM, HOT, PAC, SDN

Kính gửi: Quý khách hàng

 

Phòng DVCK – Công ty CP Chứng khoán Rồng Việt xin thông báo đã thực hiện phân bổ cổ tức vào tài khoản nhà đầu tư ngày 25/09/2012, chi tiết như sau:

 

Stt

Tên quyền

Mã CK

Ngày đăng ký cuối cùng

Tỉ lệ   

1

Cổ tức tiền mặt

APC

20/03/2012

5%

2

Cổ tức tiền mặt

DPM

14/09/2012

15%

3

Cổ tức tiền mặt

HOT

24/08/2012

10%

4

Cổ tức tiền mặt

PAC

10/09/2012

8%

5

Cổ tức tiền mặt

SDN

10/09/2012

10%

 

Kính chúc Quý khách hàng đầu tư thành công.

Trân trọng.

image 12 image 0