imageimage

Thông báo thực hiện quyền APP, S55, VHC

Kính gửi: Quý khách hàng

 

Phòng DVCK – Công ty CP Chứng khoán Rồng Việt xin thông báo đã thực hiện phân bổ cổ tức vào tài khoản nhà đầu tư ngày 10/08/2012, chi tiết như sau:

 

 

Stt

Tên quyền

Mã CK

Ngày đăng ký cuối cùng

Tỉ lệ

Ngày được giao dịch

1

Cổ phiếu thưởng

APP

05/06/2012

40%

-

2

Cổ tức tiền quy đổi cổ phiếu lẻ

APP

05/06/2012

40%

 

3

Cổ tức tiền mặt

S55

20/07/2012

20%

 

4

Cổ tức tiền mặt

VHC

10/07/2012

10%

 

 

Kính chúc Quý khách hàng đầu tư thành công.

Trân trọng.

image 7 image 0