imageimage

Thông báo thực hiện quyền ASM, C32, CMV, MCP

Kính gửi: Quý khách hàng

 

Phòng DVCK – Công ty CP Chứng khoán Rồng Việt xin thông báo đã thực hiện phân bổ cổ tức vào tài khoản nhà đầu tư ngày 10/12/2014, chi tiết như sau:

 

Stt

Tên quyền

Mã CK

Ngày đăng ký cuối cùng  

Tỷ lệ

Ngày GD dự kiến

1

Cổ tức tiền mặt

C32

10/11/2014

12%

 

2

Cổ tức tiền mặt

CMV

25/11/2014

10%

 

3

Cổ tức tiền mặt

MCP

24/11/2014

8%

 

4

Cổ phiếu mua phát hành thêm

ASM

22/09/2014

100%

15/12/2014

 

Kính chúc Quý khách hàng đầu tư thành công.

Trân trọng.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

image 36 image 0