imageimage

Thông báo thực hiện quyền ASM, GDT, SEB

  Kính gửi: Quý khách hàng

 

Phòng DVCK – Công ty CP Chứng khoán Rồng Việt xin thông báo đã thực hiện phân bổ quyền vào tài khoản nhà đầu tư ngày 30/10/2014, chi tiết như sau:

 

Stt

Tên quyền

Mã CK

Ngày đăng ký cuối cùng  

Tỉ lệ

1

Cổ tức tiền mặt

GDT

17/10/2014

10%

2

Cổ tức tiền quy đổi cổ phiếu lẻ

ASM

22/09/2014

20%

3

Cổ phiếu thưởng

ASM

22/09/2014

20%

4

Cổ phiếu thưởng

SEB

26/09/2014

60%

 

Kính chúc Quý khách hàng đầu tư thành công.

Trân trọng.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

image 34 image 0