imageimage

Thông báo thực hiện quyền BBS

Kính gửi: Quý khách hàng

 

Phòng DVCK – Công ty CP Chứng khoán Rồng Việt xin thông báo đã thực hiện phân bổ cổ tức vào tài khoản nhà đầu tư ngày 07/12/2012, chi tiết như sau:

 

Stt

Tên quyền

Mã CK

Ngày đăng ký cuối cùng

Tỉ lệ

1

Cổ tức tiền mặt

BBS

16/11/2012

12%

 

Kính chúc Quý khách hàng đầu tư thành công.

Trân trọng.  

 

image 29 image 0