imageimage

Thông báo thực hiện quyền BCE, VTO

Kính gửi: Quý khách hàng

 

Phòng DVCK – Công ty CP Chứng khoán Rồng Việt xin thông báo đã thực hiện phân bổ cổ tức vào tài khoản nhà đầu tư ngày 16/05/2013, chi tiết như sau:

 

Stt

Tên quyền

Mã CK

Ngày đăng ký cuối cùng  

Tỉ lệ

1

Cổ tức tiền mặt

BCE

27/03/2013

15%

2

Cổ tức tiền mặt

VTO

26/04/2013

3%

 

Kính chúc Quý khách hàng đầu tư thành công.

Trân trọng.

 

 

 

image 49 image 0