imageimage

Thông báo thực hiện quyền BED, DNM, SJD

 Kính gửi: Quý khách hàng

 

Phòng DVCK – Công ty CP Chứng khoán Rồng Việt xin thông báo đã thực hiện phân bổ cổ tức vào tài khoản nhà đầu tư ngày 29/03/2013, chi tiết như sau:

 

Stt

Tên quyền

Mã CK

Ngày đăng ký cuối cùng  

Tỉ lệ

1

Cổ tức tiền mặt

BED

20/03/2013

12,6%

2

Cổ tức tiền mặt

DNM

22/03/2013

10%

3

Cổ tức tiền mặt

SJD

20/03/2013

15%

 

Kính chúc Quý khách hàng đầu tư thành công.

Trân trọng.  

 

 

image 28 image 0