imageimage

Thông báo thực hiện quyền BHS, BMJ, CNG, DPM, HPT, HSG, NET, TMS, PAC, PMC, RDP, TMS, UDJ, VCF

Kính gửi: Quý khách hàng

 

Phòng DVCK – Công ty CP Chứng khoán Rồng Việt xin thông báo đã thực hiện phân bổ cổ tức vào tài khoản nhà đầu tư ngày 20/06/2013, chi tiết như sau:

 

Stt

Tên quyền

Mã CK

Ngày đăng ký cuối cùng  

Tỉ lệ

1

Cổ tức tiền mặt

BHS

31/05/2013

15%

2

Cổ tức tiền mặt

BMJ

30/05/2013

10%

3

Cổ tức tiền mặt

CNG

03/06/2013

15%

4

Cổ tức tiền mặt

DPM

22/05/2013

20%

5

Cổ tức tiền mặt

HPT

28/05/2013

10%

6

Cổ tức tiền mặt

HSG

20/05/2013

10%

7

Cổ tức tiền mặt

NET

31/05/2013

40%

8

Cổ tức tiền mặt

PAC

30/05/2013

5%

9

Cổ tức tiền mặt

PMC

03/06/2013

10%

10

Cổ tức tiền mặt

RDP

03/06/2013

12%

11

Cổ tức tiền mặt

TMS

31/05/2013

9%

12

Cổ tức tiền mặt

UDJ

31/05/2013

19%

13

Cổ tức tiền mặt

VCF

10/06/2013

12%

 

Kính chúc Quý khách hàng đầu tư thành công.

Trân trọng.  

 

 

 

 

 

 

image 33 image 0