imageimage

Thông báo thực hiện quyền BHS, CEO, DAE, PSL, PTL

Kính gửi: Quý khách hàng

 

Phòng DVCK – Công ty CP Chứng khoán Rồng Việt xin thông báo đã thực hiện phân bổ cổ tức vào tài khoản nhà đầu tư ngày 22/12/2014, chi tiết như sau:

 

Stt

Tên quyền

Mã CK

Ngày đăng ký cuối cùng  

Tỉ lệ

1

Cổ tức tiền mặt

BHS

08/12/2014

5%

2

Cổ tức tiền mặt

CEO

25/11/2014

6%

3

Cổ tức tiền mặt

DAE

21/11/2014

16%

4

Cổ tức tiền mặt

PSL

04/12/2014

10%

5

Cổ tức tiền mặt

PTL

09/12/2011

2%

 

Kính chúc Quý khách hàng đầu tư thành công.

Trân trọng.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

image 54 image 0