imageimage

Thông báo thực hiện quyền BMC, CLC, DNM, HMH, HSG, OPC, SBC, SGC, TIC, TRA, VKC

Kính gửi: Quý khách hàng

 

Phòng DVCK – Công ty CP Chứng khoán Rồng Việt xin thông báo đã thực hiện phân bổ cổ tức vào tài khoản nhà đầu tư ngày 20/12/2012, chi tiết như sau:

 

Stt

Tên quyền

Mã CK

Ngày đăng ký cuối cùng

Tỉ lệ

1

Cổ tức tiền mặt

BMC

30/11/2012

10%

2

Cổ tức tiền mặt

CLC

20/11/2012

10%

3

Cổ tức tiền mặt

DNM

10/12/2012

10%

4

Cổ tức tiền mặt

HSG

28/11/2012

5%

5

Cổ tức tiền mặt

OPC

10/12/2012

10%

6

Cổ tức tiền mặt

SBC

12/12/2012

20%

7

Cổ tức tiền mặt

SGC

30/11/2012

10%

8

Cổ tức tiền mặt

TIC

31/10/2012

12%

9

Cổ tức tiền mặt

TRA

10/12/2012

20%

10

Cổ tức tiền mặt

VKC

30/10/2012

5%

11

Cổ tức tiền quy đổi cổ phiếu lẻ

NHM

05/09/2012

32%

 

Kính chúc Quý khách hàng đầu tư thành công.

Trân trọng.  

 

image 23 image 0