imageimage

Thông báo thực hiện quyền BMI, CPC, DQC, TDC

   

Kính gửi: Quý khách hàng

 

Phòng DVCK – Công ty CP Chứng khoán Rồng Việt xin thông báo đã thực hiện phân bổ cổ tức vào tài khoản nhà đầu tư ngày 26/06/2013, chi tiết như sau:

 

Stt

Tên quyền

Mã CK

Ngày đăng ký cuối cùng  

Tỉ lệ

1

Cổ tức tiền mặt

BMI

30/05/2013

12%

2

Cổ tức tiền mặt

CPC

31/05/2013

10%

3

Cổ tức tiền mặt

DQC

12/06/2013

5%

4

Cổ tức tiền mặt

TDC

05/06/2013

13%

 

Kính chúc Quý khách hàng đầu tư thành công.

Trân trọng.  

 

 

 

 

 

image 38 image 0