imageimage

Thông báo thực hiện quyền BMP, LHC, MCC, PGD, ADC, TCT

Kính gửi: Quý khách hàng

 

Phòng DVCK – Công ty CP Chứng khoán Rồng Việt xin thông báo đã thực hiện phân bổ cổ tức vào tài khoản nhà đầu tư ngày 28/11/2014, chi tiết như sau:

 

Stt

Tên quyền

Mã CK

Ngày đăng ký cuối cùng  

Tỉ lệ

1

Cổ tức tiền mặt

BMP

12/11/2014

10%

2

Cổ tức tiền mặt

LHC

14/11/2014

25%

3

Cổ tức tiền mặt

MCC

07/11/2014

7%

4

Cổ tức tiền mặt

PGD

05/11/2014

15%

5

Cổ tức bằng cổ phiếu

ADC

27/10/2014

20%

6

Cổ phiếu thưởng

TCT

15/10/2014

100%

 

Kính chúc Quý khách hàng đầu tư thành công.

Trân trọng.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

image 50 image 0