imageimage

Thông báo thực hiện quyền BSC, PPP

 Kính gửi: Quý khách hàng

 

Phòng DVCK – Công ty CP Chứng khoán Rồng Việt xin thông báo đã thực hiện phân bổ cổ tức vào tài khoản nhà đầu tư ngày 12/03/2013, chi tiết như sau:

 

Stt

Tên quyền

Mã CK

Ngày đăng ký cuối cùng  

Tỉ lệ

1

Cổ tức tiền mặt

BSC

25/01/2013

5%

2

Cổ tức tiền mặt

PPP

21/02/2013

10%

 

Kính chúc Quý khách hàng đầu tư thành công.

Trân trọng.  

 

 

 

image 31 image 0