imageimage

Thông báo thực hiện quyền BT6, DHA, PGS

 Kính gửi: Quý khách hàng

 

Phòng DVCK – Công ty CP Chứng khoán Rồng Việt xin thông báo đã thực hiện phân bổ cổ tức vào tài khoản nhà đầu tư ngày 24/05/2013, chi tiết như sau:

 

Stt

Tên quyền

Mã CK

Ngày đăng ký cuối cùng  

Tỉ lệ

1

Cổ tức tiền mặt

BT6

10/05/2013

2.5%

2

Cổ tức tiền mặt

DHA

13/05/2013

7%

3

Cổ tức tiền mặt

PGS

15/05/2013

12%

 

Kính chúc Quý khách hàng đầu tư thành công.

 

Trân trọng.  

 

 

 

 

image 45 image 0