imageimage

Thông báo thực hiện quyền BTC, DMC, GDW, MDG, PSC, PVG, VBH, VC9, VPK

Kính gửi: Quý khách hàng

 

Phòng DVCK – Công ty CP Chứng khoán Rồng Việt xin thông báo đã thực hiện phân bổ cổ tức vào tài khoản nhà đầu tư ngày 30/05/2013, chi tiết như sau:

 

Stt

Tên quyền

Mã CK

Ngày đăng ký cuối cùng  

Tỉ lệ

1

Cổ tức tiền mặt

BTC

16/04/2013

10%

2

Cổ tức tiền mặt

DMC

09/05/2013

7%

3

Cổ tức tiền mặt

GDW

15/05/2013

12.5%

4

Cổ tức tiền mặt

MDG

17/05/2013

4%

5

Cổ tức tiền mặt

PSC

07/05/2013

10%

6

Cổ tức tiền mặt

PVG

22/03/2013

8%

7

Cổ tức tiền mặt

VBH

17/05/2013

7%

8

Cổ tức tiền mặt

VC9

15/05/2013

14%

9

Cổ tức tiền mặt

VPK

16/05/2013

20%

 

Kính chúc Quý khách hàng đầu tư thành công.

Trân trọng.  

 

 

 

 

image 72 image 0