imageimage

Thông báo thực hiện quyền BTC, PNJ, TLG, AVS

Kính gửi: Quý khách hàng

 

Phòng DVCK – Công ty CP Chứng khoán Rồng Việt xin thông báo đã thực hiện phân bổ cổ tức vào tài khoản nhà đầu tư ngày 10/11/2014, chi tiết như sau:

 

Stt

Tên quyền

Mã CK

Ngày đăng ký cuối cùng  

Tỉ lệ

1

Cổ tức tiền mặt

BTC

29/10/2014

10%

2

Cổ tức tiền mặt

PNJ

20/10/2014

12%

3

Cổ tức bằng cổ phiếu

TLG

08/10/2014

15%

4

Thanh toán tiền để giải thể công ty

AVS

15/10/2014

6.3%

 

Kính chúc Quý khách hàng đầu tư thành công.

Trân trọng.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

image 46 image 0