imageimage

Thông báo thực hiện quyền BTT

Kính gửi: Quý khách hàng

 

Phòng DVCK – Công ty CP Chứng khoán Rồng Việt xin thông báo đã thực hiện phân bổ quyền vào tài khoản nhà đầu tư ngày 03/01/2013, chi tiết như sau:

 

Stt

Tên quyền

Mã CK

Ngày đăng ký cuối cùng

Tỉ lệ

Ngày được giao dịch

1

Cổ phiếu thưởng

BTT

BTT

44:9

09/01/2013

2

Cổ tức tiền quy đổi cổ phiếu lẻ

BTT

23/10/2012

44:9

 

 

Kính chúc Quý khách hàng đầu tư thành công.

Trân trọng.  

image 33 image 0