imageimage

Thông báo thực hiện quyền C21, CNG, SD9

Kính gửi: Quý khách hàng

 

Phòng DVCK – Công ty CP Chứng khoán Rồng Việt xin thông báo đã thực hiện phân bổ cổ tức vào tài khoản nhà đầu tư ngày 09/11/2012, chi tiết như sau:

 

Stt

Tên quyền

Mã CK

Ngày đăng ký cuối cùng

Tỉ lệ

1

Cổ tức tiền mặt

C21

05/10/2012

10%

2

Cổ tức tiền mặt

CNG

18/10/2012

15%

3

Cổ tức tiền mặt

SD9

02/10/2012

12%

  

Kính chúc Quý khách hàng đầu tư thành công.

Trân trọng.  

image 31 image 0