imageimage

Thông báo thực hiện quyền C21, GAS, SAP, VKD

   

Kính gửi: Quý khách hàng

 

Phòng DVCK – Công ty CP Chứng khoán Rồng Việt xin thông báo đã thực hiện phân bổ cổ tức vào tài khoản nhà đầu tư ngày 07/06/2013, chi tiết như sau:

 

Stt

Tên quyền

Mã CK

Ngày đăng ký cuối cùng  

Tỉ lệ

1

Cổ tức tiền mặt

C21

16/05/2013

10%

2

Cổ tức tiền mặt

GAS

17/05/2013

10%

3

Cổ tức tiền mặt

SAP

23/05/2013

4%

4

Cổ tức tiền mặt

VKD

23/05/2013

13%

 

Kính chúc Quý khách hàng đầu tư thành công.

Trân trọng.  

 

 

 

 

image 32 image 0