imageimage

Thông báo thực hiện quyền C32, L14, TMX, WSB

   

Kính gửi: Quý khách hàng

 

Phòng DVCK – Công ty CP Chứng khoán Rồng Việt xin thông báo đã thực hiện phân bổ cổ tức vào tài khoản nhà đầu tư ngày 03/07/2013, chi tiết như sau:

 

Stt

Tên quyền

Mã CK

Ngày đăng ký cuối cùng  

Tỉ lệ

1

Cổ tức tiền mặt

C32

30/05/2013

12%

2

Cổ tức tiền mặt

L14

19/06/2013

9%

3

Cổ tức tiền mặt

TMX

20/06/2013

10%

4

Cổ tức tiền mặt

WSB

21/06/2013

10%

 

Kính chúc Quý khách hàng đầu tư thành công.

Trân trọng.  

 

 

 

 

 

 

image 15 image 0