imageimage

Thông báo thực hiện quyền C47, DSN, HDG, SDT

 Kính gửi: Quý khách hàng

 

Phòng DVCK – Công ty CP Chứng khoán Rồng Việt xin thông báo đã thực hiện phân bổ cổ tức vào tài khoản nhà đầu tư ngày 20/03/2013, chi tiết như sau:

 

Stt

Tên quyền

Mã CK

Ngày đăng ký cuối cùng  

Tỉ lệ

1

Cổ tức tiền mặt

 C47

08/03/2013

20%

2

Cổ tức tiền mặt

DSN

08/03/2013

24%

3

Cổ tức tiền mặt

HDG

25/02/2013

5%

4

Cổ tức tiền mặt

SDT

11/12/2012

8%

 

Kính chúc Quý khách hàng đầu tư thành công.

Trân trọng.  

 

image 19 image 0