imageimage

Thông báo thực hiện quyền C92, LAS

Kính gửi: Quý khách hàng

 

Phòng DVCK – Công ty CP Chứng khoán Rồng Việt xin thông báo đã thực hiện phân bổ cổ tức vào tài khoản nhà đầu tư ngày 17/08/2012, chi tiết như sau:

 

Stt

Tên quyền

Mã CK

Ngày đăng ký cuối cùng

Tỉ lệ

Ngày được giao dịch

1

Cổ tức bằng cổ phiếu

LAS

20/06/2012

20%

-

2

Cổ tức tiền mặt

C92

07/08/2012

15%

 

 

 

 Kính chúc Quý khách hàng đầu tư thành công.

Trân trọng.

image 6 image 0