imageimage

Thông báo thực hiện quyền CFC, SD6

Kính gửi: Quý khách hàng

 

Phòng DVCK – Công ty CP Chứng khoán Rồng Việt xin thông báo đã thực hiện phân bổ cổ tức vào tài khoản nhà đầu tư ngày 08/10/2012, chi tiết như sau:

 

Stt

Tên quyền

Mã CK

Ngày đăng ký cuối cùng

Tỉ lệ   

1

Cổ tức tiền mặt

CFC

20/09/2012

15%

2

Cổ tức tiền mặt

SD6

06/07/2012

15%

 

Kính chúc Quý khách hàng đầu tư thành công.

Trân trọng.

image 20 image 0