imageimage

Thông báo thực hiện quyền CII, HOM, HSG

Kính gửi: Quý khách hàng

 

Phòng DVCK – Công ty CP Chứng khoán Rồng Việt xin thông báo đã thực hiện phân bổ cổ tức vào tài khoản nhà đầu tư ngày 18/10/2012, chi tiết như sau:

 

Stt

Tên quyền

Mã CK     

Ngày đăng ký cuối cùng

Tỉ lệ  

Ngày được giao dịch

1

Cổ phiếu thưởng

CII

28/08/2012

50%

18/10/2012

2

Cổ tức tiền mặt

HOM

25/09/2012

10%

 

3

Cổ tức tiền mặt

HSG

02/10/2012

5%

 

 

Kính chúc Quý khách hàng đầu tư thành công.

Trân trọng.   

image 30 image 0