imageimage

Thông báo thực hiện quyền CJC, HHS, HVT, LAS

  Kính gửi: Quý khách hàng

 

Phòng DVCK – Công ty CP Chứng khoán Rồng Việt xin thông báo đã thực hiện phân bổ quyền vào tài khoản nhà đầu tư ngày 10/07/2013, chi tiết như sau:

 

Stt

Tên quyền

Mã CK

Ngày đăng ký cuối cùng  

Tỉ lệ

Ngày được GD

1

Cổ tức bằng cổ phiếu

HHS

23/04/2013

50%

-

2

Cổ tức bằng cổ phiếu

LAS

07/06/2013

20%

-

3

Cổ phiếu mua phát hành thêm

HHS

23/04/2013

20%

-

4

Cổ tức tiền mặt

CJC

18/06/2013

20%

 

5

Cổ tức tiền mặt

HVT

19/06/2013

8.5%

 

 

Kính chúc Quý khách hàng đầu tư thành công.

Trân trọng.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

image 40 image 0