imageimage

Thông báo thực hiện quyền CLG, KSB, NSC

Kính gửi: Quý khách hàng

 

Phòng DVCK – Công ty CP Chứng khoán Rồng Việt xin thông báo đã thực hiện phân bổ cổ tức vào tài khoản nhà đầu tư ngày 28/11/2012, chi tiết như sau:

 

Stt

Tên quyền

Mã CK

Ngày đăng ký cuối cùng

Tỉ lệ

1

Cổ tức tiền mặt

CLG

22/10/2012

3%

2

Cổ tức tiền mặt

KSB

08/11/2012

12%

3

Cổ tức tiền mặt

NSC

13/11/2012

15%

 

Kính chúc Quý khách hàng đầu tư thành công.

Trân trọng.  

 

image 35 image 0