imageimage

Thông báo thực hiện quyền CMV, S64, SSS

Kính gửi: Quý khách hàng

 

Phòng DVCK – Công ty CP Chứng khoán Rồng Việt xin thông báo đã thực hiện phân bổ cổ tức vào tài khoản nhà đầu tư ngày 04/09/2012, chi tiết như sau:

 

Stt

Tên quyền

Mã CK

Ngày đăng ký cuối cùng

Tỉ lệ

Ngày được giao dịch

1

Cổ tức tiền mặt

CMV

15/08/2012

7%

 

2

Hoán đổi cổ phiếu S64 thành SD6

S64

17/07/2012

90%

-

 

3

Hoán đổi cổ phiếu SSS thành SD6

SSS

17/07/2012

60%

-

 

 

Kính chúc Quý khách hàng đầu tư thành công.

Trân trọng.

image 9 image 0