imageimage

Thông báo thực hiện quyền CSC

Kính gửi: Quý khách hàng

 

Phòng DVCK – Công ty CP Chứng khoán Rồng Việt xin thông báo đã thực hiện phân bổ cổ tức vào tài khoản nhà đầu tư ngày 16/10/2012, chi tiết như sau:

 

Stt

Tên quyền  

 Mã CK

Ngày đăng ký cuối cùng  

Tỉ lệ

1

Cổ tức tiền mặt

CSC

02/10/2012

5%

 

Kính chúc Quý khách hàng đầu tư thành công.

Trân trọng.   

image 10 image 0