imageimage

Thông báo thực hiện quyền CSG

 Kính gửi: Quý khách hàng

 

Phòng DVCK – Công ty CP Chứng khoán Rồng Việt xin thông báo đã thực hiện phân bổ cổ tức vào tài khoản nhà đầu tư ngày 24/10/2012, chi tiết như sau:

 

Stt

Tên quyền

Mã CK

Ngày đăng ký cuối cùng

Tỉ lệ

1

Thanh toán tiền do giải thể công ty

CSG

12/10/2012

93%

 

Kính chúc Quý khách hàng đầu tư thành công.

Trân trọng.  

 

 

image 18 image 0