imageimage

Thông báo thực hiện quyền CSG, DMC, IMP, PVC, ST8

Kính gửi: Quý khách hàng

 

Phòng DVCK – Công ty CP Chứng khoán Rồng Việt xin thông báo đã thực hiện phân bổ cổ tức vào tài khoản nhà đầu tư ngày 06/12/2012, chi tiết như sau:

 

Stt  

Tên quyền

Mã CK

Ngày đăng ký cuối cùng

Tỉ lệ

1

Thanh toán tiền đợt 2 do giải thể công ty

CSG

12/10/2012

7%

2

Cổ tức tiền mặt

DMC

26/11/2012

15%

3

Cổ tức tiền mặt

IMP

18/10/2012

12%

4

Cổ tức tiền mặt

PVC

23/11/2012

14%

5

Cổ tức tiền mặt

ST8

28/11/2012

20%

 

Kính chúc Quý khách hàng đầu tư thành công.

Trân trọng.  

 

image 31 image 0