imageimage

Thông báo thực hiện quyền CSM, TNA

Kính gửi: Quý khách hàng

 

Phòng DVCK – Công ty CP Chứng khoán Rồng Việt xin thông báo đã thực hiện phân bổ cổ tức vào tài khoản nhà đầu tư ngày 15/10/2012, chi tiết như sau:

 

Stt  

Tên quyền

 Mã CK

Ngày đăng ký cuối cùng

 Tỉ lệ

Ngày được giao dịch

1

Cổ tức bằng cổ phiếu

CSM

19/09/2012

12%

19/10/2012

2

Cổ tức tiền mặt

TNA

30/08/2012

10%

 

 

Kính chúc Quý khách hàng đầu tư thành công.

Trân trọng.   

 

image 20 image 0