imageimage

Thông báo thực hiện quyền CTC, PHR, SVI

Kính gửi: Quý khách hàng

 

Phòng DVCK – Công ty CP Chứng khoán Rồng Việt xin thông báo đã thực hiện phân bổ cổ tức vào tài khoản nhà đầu tư ngày 03/12/2012, chi tiết như sau:

 

Stt  

Tên quyền

Mã CK

Ngày đăng ký cuối cùng  

Tỉ lệ

1

Cổ tức tiền mặt

CTC

26/06/2012

6%

2

Cổ tức tiền mặt

PHR

15/11/2012

15%

3

Cổ tức tiền mặt

SVI

15/11/2012

10%

 

Kính chúc Quý khách hàng đầu tư thành công.

Trân trọng.  

image 67 image 0