imageimage

Thông báo thực hiện quyền DAD, D2D, PGC

Kính gửi: Quý khách hàng

 

Phòng DVCK – Công ty CP Chứng khoán Rồng Việt xin thông báo đã thực hiện phân bổ cổ tức vào tài khoản nhà đầu tư ngày 30/10/2012, chi tiết như sau:

 

Stt

Tên quyền

Mã CK

Ngày đăng ký cuối cùng

Tỉ lệ

1

Cổ tức tiền mặt

D2D

28/09/2012

10%

2

Cổ tức tiền mặt

DAD

10/10/2012

9%

3

Cổ tức tiền mặt

PGC

28/09/2012

6%

 

 

Kính chúc Quý khách hàng đầu tư thành công.

Trân trọng.  

image 42 image 0