imageimage

Thông báo thực hiện quyền DBC, GDT, L61, SED

Kính gửi: Quý khách hàng

 

Phòng DVCK – Công ty CP Chứng khoán Rồng Việt xin thông báo đã thực hiện phân bổ cổ tức vào tài khoản nhà đầu tư ngày 26/12/2012, chi tiết như sau:

 

Stt

Tên quyền

Mã CK

Ngày đăng ký cuối cùng

Tỉ lệ

1

Cổ tức tiền mặt

DBC

07/12/2012

15%

2

Cổ tức tiền mặt

GDT

14/12/2012

10%

3

Cổ tức tiền mặt

L61

06/12/2012

6%

4

Cổ tức tiền mặt

SED

10/12/2012

18%

 

Kính chúc Quý khách hàng đầu tư thành công.

Trân trọng.  

 

image 33 image 0