imageimage

Thông báo thực hiện quyền DC2, DHM, GAS, IDI, ITD, NLC, SFN, VNL

Kính gửi: Quý khách hàng

 

Phòng DVCK – Công ty CP Chứng khoán Rồng Việt xin thông báo đã thực hiện phân bổ cổ tức vào tài khoản nhà đầu tư ngày 28/09/2012, chi tiết như sau:

 

Stt

Tên quyền

Mã CK  

Ngày đăng ký cuối cùng

Tỉ lệ  

1

Cổ tức tiền mặt

DC2

18/07/2012

15%

2

Cổ tức tiền mặt

DHM

15/08/2012

15%

3

Cổ tức tiền mặt

GAS

05/09/2012

10%

4

Cổ tức tiền mặt

IDI

28/06/2012

10%

5

Cổ tức tiền mặt

ITD

06/06/2012

6%

6

Cổ tức tiền mặt

NLC

10/09/2012

18%

7

Cổ tức tiền mặt

SFN

11/09/2012

9%

8

Cổ tức tiền mặt

VNL

07/09/2012

7%

 

Kính chúc Quý khách hàng đầu tư thành công.

Trân trọng.

image 21 image 0