imageimage

Thông báo thực hiện quyền DGT, NHS

Kính gửi: Quý khách hàng

 

Phòng DVCK – Công ty CP Chứng khoán Rồng Việt xin thông báo đã thực hiện phân bổ quyền và cổ tức vào tài khoản nhà đầu tư ngày 11/01/2013, chi tiết như sau:

 

Stt

Tên quyền

Mã CK

Ngày đăng ký cuối cùng

Tỉ lệ

1

Cổ phiếu mua phát hành thêm

NHS

01/10/2012

200%

2

Cổ tức tiền mặt

DGT

28/12/2012

7%

 

Kính chúc Quý khách hàng đầu tư thành công.

Trân trọng.  

image 30 image 0