imageimage

Thông báo thực hiện quyền DHG, DRC, DXP, GTA, LIX, PNJ, TMC, UNI

Kính gửi: Quý khách hàng

 

Phòng DVCK – Công ty CP Chứng khoán Rồng Việt xin thông báo đã thực hiện phân bổ cổ tức vào tài khoản nhà đầu tư ngày 06/06/2013, chi tiết như sau:

 

Stt

Tên quyền

Mã CK

Ngày đăng ký cuối cùng  

Tỉ lệ

1

Cổ tức tiền mặt

DHG

17/05/2013

10%

2

Cổ tức tiền mặt

DRC

15/05/2013

20%

3

Cổ tức tiền mặt

DXP

21/05/2013

50%

4

Cổ tức tiền mặt

GTA

16/05/2013

10%

5

Cổ tức tiền mặt

LIX

24/05/2013

7.5%

6

Cổ tức tiền mặt

PNJ

16/05/2013

13%

7

Cổ tức tiền mặt

TMC

10/05/2013

5%

8

Cổ tức tiền mặt

UNI

30/08/2013

10%

 

Kính chúc Quý khách hàng đầu tư thành công.

Trân trọng.  

 

 

 

 

 

image 51 image 0