imageimage

Thông báo thực hiện quyền DHG, MBB, MCC

Kính gửi: Quý khách hàng

 

Phòng DVCK – Công ty CP Chứng khoán Rồng Việt xin thông báo đã thực hiện phân bổ cổ tức vào tài khoản nhà đầu tư ngày 29/11/2012, chi tiết như sau:

 

 Stt

Tên quyền

 Mã CK

 Ngày đăng ký cuối cùng

 Tỉ lệ

 1

Cổ tức tiền mặt

 DHG

 07/11/2012

 10%

 2

Cổ tức tiền mặt

 MBB

 15/11/2012

 10%

 3

Cổ tức tiền mặt

 MCC

 09/11/2012

 12%

 

Kính chúc Quý khách hàng đầu tư thành công.

Trân trọng.  

image 60 image 0