imageimage

Thông báo thực hiện quyền DNC, SGC, SPD, SSM

 Kính gửi: Quý khách hàng

 

Phòng DVCK – Công ty CP Chứng khoán Rồng Việt xin thông báo đã thực hiện phân bổ cổ tức vào tài khoản nhà đầu tư ngày 15/05/2013, chi tiết như sau:

 

Stt

Tên quyền

Mã CK

Ngày đăng ký cuối cùng  

Tỉ lệ

1

Cổ tức tiền mặt

DNC

05/04/2013

10%

2

Cổ tức tiền mặt

SGC

01/04/2013

12%

3

Cổ tức tiền mặt

SPD

17/04/2013

5%

4

Cổ tức tiền mặt

SSM

22/03/2013

8.43%

 

Kính chúc Quý khách hàng đầu tư thành công.

 

Trân trọng.  

 

 

 

image 119 image 0