imageimage

Thông báo thực hiện quyền DNM, HPG

Kính gửi: Quý khách hàng

 

Phòng DVCK – Công ty CP Chứng khoán Rồng Việt xin thông báo đã thực hiện phân bổ cổ tức vào tài khoản nhà đầu tư ngày 20/11/2012, chi tiết như sau:

 

Stt

Tên quyền

Mã CK

Ngày đăng ký cuối cùng

Tỉ lệ

1

Cổ tức bằng cổ phiếu

DNM

08/08/2012

5%

2

Cổ phiếu thưởng

DNM

08/08/2012

20%

3

Cổ tức tiền mặt

HPG

29/10/2012

10%

 

Kính chúc Quý khách hàng đầu tư thành công.

Trân trọng.  

 

image 42 image 0